Witamy na stronie internetowej projektu pt. „Utworzenie szlaku ruralistycznego na obszarze miejscowości Góra”

Szlak ruralistyczny

zrealizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi kaszubskiej poprzez stworzenie szlaku tablic w miejscowości Góra.

Oprócz niniejszej strony internetowej projekt obejmuje 12 nowych tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie miejscowości Góra promujących bogactwo historyczne i przyrodnicze regionu.

Stacks Image 15