Nowe horyzonty
© 2016 Gmina Wejherowo Napisz
wniosek o dofinansowanie

Aktywne sołectwo - aktywne dzieci

aktywne-solectwo
Offtopic. Pierwsza edycja konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie LGD „Bursztynowy Pasaż” pn.: „Aktywne Sołectwo” miała miejsce w 2014 r. Pula nagród wyniosła wtedy 14.000 zł. Konkurs został zorganizowany dla mieszkańcy obszarów wiejskich gmin członkowskich. Do konkursu zostało złożonych 25 projektów z terenu 5 gmin, z czego nagrody w wysokości 1.000 zł na realizację zgłoszonego zadania, otrzymało 14 sołectw.Czytaj dalej…

Aktualizujemy Nowe horyzonty

laptop-herbata
Pracujemy nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie tak aby rodzaj i ilość zajęć jeszcze bardziej odpowiadały rzeczywistym potrzebom dzieci i szkół. Wkrótce podamy więcej informacji. Wkrótce podamy więcej informacji.

Niezaplanowana awaria

ups
Prosimy o sprawdzenie dostarczonego sprzętu i zgłaszanie nam wszelkich uwag lub wątpliwości dotyczących dostaw. Otrzymujemy sporą ilość nowych pomocy dydaktycznych i dzięki Waszej pomocy szybciej i sprawniej zrealizujemy ten etap projektu. Dziękujemy za wszelką pomoc.

Promocja projektu

IMG_2129
Przypominamy o obowiązku umieszczania elementów promocyjnych na dokumentach związanych z realizacją projektu.Czytaj dalej…

Umowa o dofinansowanie podpisana

14 listopada 2016 roku podpisaliśmy umowę o przyznanie dofinansowania dla naszego projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.Czytaj dalej…

Nasz wniosek oceniono pozytywnie!

8 września Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej największego konkursu pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzyma 111 zwycięskich projektów.Czytaj dalej…

Kolejna zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ-01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przesunięciu ulega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13.09.2016 r.
Czytaj dalej…

Zmiana terminu ostatecznej oceny naszego wniosku

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 dla Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Czytaj dalej…

Wniosek o dofinansowanie

W dniu 28 stycznia 2016 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci pt.: ”Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.Czytaj dalej…