Formularze - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Formularze

Formularze On-line 

Poniżej znajdują się odnośniki do aktualnie dostępnych formularzy, możliwych do ściągnięcia z serwera.
Formularze są spakowane za pomocą programu WinZip
Format plików - Microsoft Word 2000/XP
Po wydrukowaniu i wypełnieniu formularze należy złożyć w odpowiednim dziale.

 

 1. Kwestionariusz osobowy - pobierz
 2. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
 3. Zaświadczenie o przeznaczeniu w Planie Zagospodarowania Przestrzennego - pobierz

 


 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - pobierz
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - pobierz
 3. WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - pobierz
 4. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY - pobierz
 5. Uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego - pobierz
 6. Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - pobierz
 7. Wniosek o sporzadzenie/zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - pobierz
 8. WNIOSEK O NADANIE NUMERU DLA NIERUCHOMOŚCI - pobierz
 9. Wniosek meldunkowy - pobierz
 10. Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz
 11. Wydanie dowodu po raz pierwszy - pobierz
 12. Wydanie dowodu w przypadku upływu jego ważności - pobierz

 


 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 - pobierz
 2. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 - pobierz
 3. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 - pobierz
 4. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 - pobierz
 5. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 - pobierz
 6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 - pobierz
 7. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA PO 1-3 - pobierz

 


 1. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 - pobierz
  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 DT-1A - pobierz

 


 1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla Szkół Średnich 
 2. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla Szkół Podstawowych i Gminnazjum 
 3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla Studentów 

 


 1. Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pobierz
 2. Informacja o nieotrzymaniu pomocy de minimis -pobierz
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
 4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - pobierz
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

 


 1. EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - pobierz

 


 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia - pobierz
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - pobierz

 3. Wniosek o nadanie numeru dla nieruchomości - pobierz

 4. Obwieszczenie DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO - pobierz

 5. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobierz
 1. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo pobierz

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.