Sesja Rady Gminy pod znakiem ustawy śmieciowej - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Archiwum

Sesja Rady Gminy pod znakiem ustawy śmieciowej

 

Ostatecznie metoda za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się w następujący sposób:

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady są zbierane i odbierane selektywnie:

  1. dla osób zamieszkałych w budynkach wielorodzinnych o minimum pięciu odrębnych lokalach mieszkalnych, pod warunkiem ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością oraz gromadzenia odpadów we właściwie urządzonym miejscu, wyposażonym w pojemniki o pojemności min. 1 100 l. w zależności od wieku:

  1. osoby do 18 lat i powyżej 65 lat – 9.00 zł

  2. osoby od 18 lat do 65 lat – 13,00 zł.

  1. dla osób zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych i pozostałych nie spełniających warunków określonych w pkt. 1), w zależności od wieku:

  1. osoby do 18 lat i powyżej 65 lat – 9,50 zł

  2. osoby od 18 lat do 65 lat – 13,50 zł.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie wynosić będzie 17,00 zł , niezależnie od wieku i rodzaju zabudowy.

Wprowadzając zróżnicowane stawki – niższą dla budynków wielorodzinnych o minimum pięciu odrębnych lokalach mieszkalnych pod warunkiem ustanowienia i prowadzenia wspólnego zarządu nieruchomością oraz gromadzenia odpadów we właściwie urządzonym miejscu, wyposażonym w pojemniki o pojemniki o pojemności m.in. 1100 l opierano się na założeniu, że w takim przypadku zwykle nie występują odpady zielone oraz popioły. Ponadto odbiór odpadów z jednego dużego pojemnika jest tańszy niż indywidualnych mniejszych pojemników. W przypadku wprowadzenia zarządu, niższe będą koszty administracyjne ponieważ docelowo powinno wpływać do UG mniej deklaracji. Niższe stawki obejmujące wiek osób zamieszkujących nieruchomość mają również uzasadnienie w ilości odpadów. Przyjęto, że dzieci oraz osoby starsze wytwarzają mniej odpadów niż osoby od 18 do 65 roku życia.
W komentarzu do uchwały Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło dodał, że po wprowadzeniu ustanowionych stawek i po pewnym okresie funkcjonowania systemu możliwe będzie obniżenie opłaty. Wiąże się to przede wszystkim z liczbą osób, które zdecydują się na segregację odpadów. Im więcej osób będzie selektywnie gromadzić śmieci, tym niższe koszty utrzymywania systemu, które przełożą się na koszty ponoszone przez każdego mieszkańca. Należy zaznaczyć, iż w tej opłacie zawierają się również zbiórki odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, wystawki itp. Uchwałę przyjęto 14 głosami za, 1 przeciw.

Podczas sesji przyjęto również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminu Wejherowo. Podczas obrad radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno i Gościcino, nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Zbychowie oraz Gowinie, sprzedaż nieruchomości położonej w Bolszewie oraz pozyskanie roślinnego materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzew pomnikowych klonu pospolitego. Radni udzielili również pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na remont nawierzchni 1,1 km drogi na odcinku Kniewo – Warszkowo. Dofinansowanie wynosi 200 tys. zł.

 

 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.