XXVII Sesja Rady Gminy Wejherowo - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Archiwum

XXVII Sesja Rady Gminy Wejherowo

 

Ponadto radni przystąpili do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina dla fragmentu „Przy granicy”. Przyjęcie tej uchwały przyczyni się do eliminacji ograniczenia powierzchni obiektów handlowych, co znacznie uatrakcyjni teren będący własnością Gminy Wejherowo dla potencjalnych inwestorów.

Uchwała ta ma umożliwić poszerzenie naszej oferty inwestycyjnej dotyczącej tego terenu. Zależy nam na zainteresowaniu tym terenem inwestorów z różnych branż. Poza tym przyjęta została ona z założeniem załatwienia wielu wniosków mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej. Rozumiem obawy naszych lokalnych przedsiębiorców, jednak uważam, że potencjalne powstanie obiektu handlowego wielkopowierzchniowego również wygenerować może wiele nowych miejsc pracy. – skomentował przyjęcie uchwały Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się.


Podczas sesji uchwalono również Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Zbychowa i Gniewowa dla ustalenia przebiegu drogi do Redy wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej,  nadanie nazwy ulicy w Gniewowie, zamianę nieruchomości położonych w obrębie Gościcina i Kniewa czy nieodpłatne przyjęcie nieruchomości stanowiących drogę w Zbychowie. Przyjęto również program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz program wspierania rodziny w gminie Wejherowo na lata 2013-2015. Radni jednogłośnie zdecydowali się na udział gminy Wejherowo w „Partnerstwie NORDA” w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.