Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/305/2017 z dn. 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej,

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/344/2017 z dn. 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planów.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektów zmiany miejscowych planów na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w planów.

>>>PEŁNA  TREŚĆ OGŁOSZENIA<<<

Konkurs Piękna Wieś 2017 rozstrzygnięty!

19

Jak co roku, także i w tym odbyła się kolejna edycja gminnego Konkursu Piękna Wieś, w którym o tytuł najpiękniejszej walczyły posesje prywatne, zagrody rolnicze, i oczywiście wsie. Tegoroczne wyjazdy i posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo odbyły się w dniach 13 - 16 czerwca. Wśród zgłoszonych do plebiscytu posesji i sołectw, Komisja wyłoniła zwycięzców plebiscytu we wszystkich 3 kategoriach, jednocześnie przyznając nagrody, które tradycyjnie zostaną wręczone podczas Gminnych Dożynek.

Czytaj więcej: Konkurs Piękna Wieś 2017 rozstrzygnięty!

Najlepsi sportowcy Gminy Wejherowo wyróżnieni!

26

21 czerwca w Hali Widowiskowo - Sportowej w Bolszewie przyznano tytuły „Sportowca roku Gminy Wejherowo 2016/2017”. Uroczystość rozpoczęła się od występu tanecznego zaprezentowanego przez uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Następnie, po przywitaniu wszystkich gości przez nauczycielkę Celinę Czarnecką, głos zabrał także Sekretarz Gminy Wejherowo Ryszard Stachurskiego, który m.in. życzył sportowcom dalszych sukcesów sportowych. 

Czytaj więcej: Najlepsi sportowcy Gminy Wejherowo wyróżnieni!

Gmina Wejherowo przekazała sprzęt sportowy

13

17 czerwca na boisku przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie odbył się pierwszy oficjalny trening klubu piłkarskiego Barca Bolszewo. Wzięli w nim udział chłopcy (w wieku 9-12 lat) oraz dziewczęta (w wieku 11-14 lat) należący do bolszewskiego zespołu. Tego dnia grze młodych piłkarzy przyglądali się nie tylko rodzice i trenerzy, ale również Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło oraz radny Wojciech Kuziel. Po krótkim przywitaniu młodych zawodników, Wójt wraz z radnym uroczyście przekazali sprzęt sportowy, niezbędny do przeprowadzania treningów (m.in. piłki, narzutki, chorągiewki). Mamy nadzieje, że nowe wyposażenie posłuży zdolnej młodzieży, a w przyszłości jak wskazuje nazwa klubu pójdzie w ślady swoich idoli. 

>>>zobacz zdjęcia<<<

Zachęcamy do szybkiego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

W tym roku w Gminie Wejherowo powstanie kolejne 18 km sieci kanalizacyjnej w  Bolszewie, Gościcinie, Kąpinie i Łężycach. 

Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne podejmowanie działań związanych z  przyłączaniem nieruchomości. Już teraz można rozpoczynać czynności formalne związane z podłączeniem na ulicach, gdzie trwa budowa.

Czytaj więcej: Zachęcamy do szybkiego podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.