Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Galeria Jubilatów 2017

W minionym tygodniu pani Leokadia Falkowska z Góry obchodziła 92 urodziny. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło w towarzystwie radnego Józefa Prangi i sołtys Genowefy Dampc. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz List Gratulacyjny. Pani Leokadii życzymy zdrowia, pogody ducha na każdy dzień oraz dalszego życzliwego wsparcia ze strony rodziny.

Zbiórka krwi w Bolszewie

Oferta na realizację zadania publicznego pt. „ Misteria Wejherowskie 15 lat"

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy z siedzibą przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie (84-200) z własnej inicjatywy złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Misteria Wejherowskie 15 lat". Realizacja zadania odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.  

W terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 2 sierpnia można zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi i sugestie dotyczące oferty.

Czytaj więcej: Oferta na realizację zadania publicznego pt. „ Misteria Wejherowskie 15 lat"

Podłącz nieruchomość do kanalizacji!

W związku z kończącymi się kolejnymi inwestycjami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Wejherowo informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Czytaj więcej: Podłącz nieruchomość do kanalizacji!

Opłata od posiadania psa

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2017 r. wynosi  48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania, do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch  równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Czytaj więcej: Opłata od posiadania psa

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.