Podłącz nieruchomość do kanalizacji! - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Podłącz nieruchomość do kanalizacji!

W związku z kończącymi się kolejnymi inwestycjami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Wejherowo informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Obowiązek ten podlega egzekucji w trybie administracyjnym.

W celu podłączenia w pierwszej kolejności należy złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia na druku FOT-D-01-c  (kliknij) z załącznikami:

·       - aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia.

·         - odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie

Dalszy tok działania ustali PEWIK Gdynia w warunkach technicznych.

Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK Gdynia, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 27,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

Równocześnie przypominamy, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej przyznawane z budżetu Gminy można ubiegać się po wykonaniu podłączenia, składając wniosek w Urzędzie Gminy w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od oddania sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania. Terminy ubiegania się o dofinansowanie dla poszczególnych obszarów podawane są w odrębnych komunikatach.

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.