Opłata od posiadania psa - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Opłata od posiadania psa

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2017 r. wynosi  48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania, do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch  równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych przewiduje zwolnienia od opłaty za posiadanie psa. I tak między innymi opłaty nie ponoszą:

- płatnicy podatku rolnego (do 2 psów na gospodarstwo),

- osoby samotne powyżej 65 roku życia,

- niepełnosprawni w stopniu znacznym.

Dodatkowo,  w przypadku Gminy Wejherowo przyjęto, że opłaty przez okres dwóch lat nie będzie się pobierać, w przypadku udokumentowanej adopcji zwierzęcia, odłowionego na terenie Gminy Wejherowo.

Urząd Gminy Wejherowo ewidencjonuje opłatę za posiadanie psa, w związku z tym osoby, które dokonały opłaty, bądź też posiadają psa, ale podlegają zwolnieniu od opłaty proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu stosownego formularza rejestracyjnego (kliknij).

W stosunku do osób, które uchylają się od wniesienia opłaty wszczynane będą postępowania administracyjne.

Informujemy ponadto, że osoby, które opłacają opłatę za posiadanie psa w Gminie Wejherowo, mają możliwość dokonania oznakowania i rejestracji psa w ogólnopolskiej bazie danych. Na chwilę obecną znakowania dokonuje Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Łukasz Małyszko, Reda ul. Jaśminowa 11. Koszt znakowania, w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, pokrywa Gmina Wejherowo.

W tym miejscu Urząd Gminy przypomina również, że zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.