Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Piękna Wieś 2017! - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Piękna Wieś 2017!

Wzorem lat ubiegłych, na terenie Gminy Wejherowo organizowany będzie konkurs „Piękna Wieś 2017”. Zgodnie z regulaminem gminnej edycji konkursu jest on organizowany w 3 kategoriach:
-          zagroda rolnicza,
-          prywatna posesja mieszkalna,
-          wieś.  

Wyznacza się limit 5 zgłoszeń w poszczególnych kategoriach dla Sołectw Bolszewo i Gościcino oraz 3 zgłoszeń dla pozostałych Sołectw. 

O przystąpieniu „Wsi” do konkursu decyduje sołtys, który składa stosowną, podpisaną,  deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. 

Warunkiem przystąpienia mieszkańca do konkursu jest złożenie deklaracji u sołtysa wg wzorów stanowiących załączniki nr 2-3 do regulaminu konkursu. Deklaracje są dostępne u sołtysów poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo. Termin przyjmowania przez sołtysów deklaracji upływa 31 maja 2017 roku.  

Zgodnie z wprowadzonym w regulaminie konkursu § 1 ust. 5 „Warunkiem przeprowadzenia konkursu w poszczególnych kategoriach są co najmniej trzy zgłoszenia w skali Gminy. W przypadku nie spełnienia tego  warunku, tj. mniejszej ilości zgłoszeń, konkurs w danej kategorii nie zostanie przeprowadzony.

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w poprzednich: w dwóch edycjach konkursu w kategorii zagroda rolnicza oraz trzech edycjach konkursu w kategorii prywatna posesja mieszkalna. W kategorii „wieś”  wyłączeniu podlega zwycięzca konkursu z roku poprzedniego. 

Sołtysi składają do dnia 2 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Wejherowo  zgłoszenia do konkursu „Piękna Wieś 2017” w ilości wyżej wskazanej. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ustalony limit - sołtys wraz z radą sołecką i przedstawicielem mieszkańców sołectwa dokona wstępnej selekcji zgłoszeń wg ustalonych przez siebie kryteriów. 

W terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych zagród, posesji oraz wsi.     

Laureaci I miejsc w kategorii „Zagroda rolnicza” i „Wieś” zostaną zgłoszeni do eliminacji powiatowych, w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. 

Regulamin konkursu wraz z kryteriami ocen oraz formularzami kart zgłoszeniowych do konkursu „Piękna Wieś” 2017 dostępne pod poniższym linkiem.

>>>REGULAMIN<<< 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.