Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich – wrzesień 2016r.

 W rozwinięciu przedstawiamy harmonogram zebrań sołeckich
na wrzesień 2016 r.

Czytaj więcej: Harmonogram zebrań wiejskich – wrzesień 2016r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/547/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/389/2013 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.09.2016 r. do 21.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, pok. 308, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.09.2016 r. w Urzędzie Gminy Wejherowo w Sali nr 309 o godz. 10:00.

Czytaj więcej: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra

Zdobyliśmy środki za zakup nowych książek!

Gmina Wejherowo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 aplikowała do Wojewody Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych. Wniosek obejmował wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Wejherowo. Dotację na realizację tego zadania Gmina Wejherowo otrzymała dla: 

Samorządowego Gimnazjum im Jana Pawła II w Bolszewie w wysokości 12.000,00 zł

Mieszkańcy Orla, Góry i Bolszewa mogą zadecydować! Ostatnia szansa na uzgodnienia przed nimi

Przypominamy, że na zlecenie Gminy Wejherowo projektowana jest kanalizacja sanitarna na obszarze miejscowości Orle, Góra (Paradyż) oraz Bolszewo (w rejonie ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta).

Aby możliwe było wykonanie projektu w sposób najbardziej sprzyjający mieszkańcom konieczne jest uzgodnienie miejsca i sposobu wykonania przyłącza od sieci do każdej działki budowlanej w zakresie projektu. Zakres projektu obejmuje ww. obszary w granicach planów miejscowych.

Dla ułatwienia kontaktu z projektantami został zorganizowany kolejny dyżur zespołu projektowego w dniach:

30, 31 sierpnia oraz 1 września 2016r. w godz. 16.00 – 20.00 w sali nr 16 w siedzibie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu (ul. Nadrzeczna 19).

Przedstawiciele firmy projektowej będą pełnić dyżur, podczas którego będzie można zapoznać się z projektem i uzgodnić przyłącze do nieruchomości.

Aby można było zaprojektować przyłącze do działki właściciel musi uzgodnić pisemnie miejsce wykonania przyłącza. Uzgodnienie musi zostać podpisane przez każdego współwłaściciela nieruchomości. Prosimy zatem właścicieli działek o przybycie na dyżur i zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W przypadku gdyby proponowane terminy spotkania były dla Państwa niedogodne prosimy o kontakt z Biurem Projektowym – Pracownia Projektowa WODOKAN z Redy, tel. 58 678 73 88, mail: pracownia@wodokan.pl

Nagroda Wójta przyznana!

Ostateczna lista

NAGRÓD WÓJTA GMINY WEJHEROWO za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie w roku szkolnym 2015/2016

W rozwinięciu przedstawiamy laureatów Nagrody Wójta za miniony rok szkolny. Jednocześnie informujemy, że uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Wejherowo odbędzie się 1 września 2016 r. godz. 11.00  w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gowinie, ul. Wejherowska 60. Nagrody należy odebrać 2 września 2016 r w godzinach 10.30 – 13.30 w kasie Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, Wejherowo.

Czytaj więcej: Nagroda Wójta przyznana!

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.